Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverede services fra Godive.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Godive.

§1. Betaling: Betaling kan foretages med Visa/Dankort og Mastercard. Betalingen håndteres af ePay, og foregår over en krypteret forbindelse. Alle priser er opgivet i DKK inkl. moms. 

§2. Levering: Ingen køb på godive omhandler vare, men services som dykkerkursur og dykkerture, hvormed der ikke er tale om en decideret levering og leveringstid.

§3. Abonnementsaftale: Ved køb af abonnementsaftaler – herunder løbende medlemskab - godkender kunden, at Godive er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Godive må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (12 måneder), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres d 1. i hver måned. Godive er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Godive eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 dags varsel til udgangen af perioden (der er en min. 12 måneder bindingsperiode).

Opsigelse af abonnementsaftaler og fornyelse her af sker via Godives medlemslogin på http://godive.dk. Ved kortudløb skal kunden opsige abonnementsaftalen og tegne den på ny med det nye betalingskort. 

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Godive ændres med en varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

§4. Fortrydelsesret: I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Særlige betingelser er gældende for kurser, ture, arrangementer og abonnementsaftalen.

§5. Særligt vedrørende kurser, ture, arrangementer og abonnementsaftalen: Kurser, ture og arrangementer, købt eller booket ved Godive, er omfattet af særlige regler for fortrydelsesret. Ved kundens aflysning eller ændring indtil 14 dage før afvikling er kunden berettiget til fuld refusion. Fra 13 dage til 48 timer før afvikling er kunden berettiget til 50% refusion. Senere end 48 timer før afvikling refunderes ikke. Ved godives aflysning eller ændring er kunden berettiget til fuld refusion, ubetinget aflysningstidspunkt. Kurser vor der indgår online teori påbegyndes straks ved tilmelding vil der ikke være mulighed for fortrydelse eller refusion. Abonnementsaftalen kan ikke fortrydes før den 12 måneder bindingsperiode er udløbet, gælende for hver periode som påbegyndes.

§6. Sygdom, forhindret fremmøde, teori problemer, manglende færdigheder m.m.
Kan du af den ene eller anden årsag ikke gennemføre teori eller de praktiske øvelser på et kursus (sygdom, øreproblemer, manglende færdigheder, m.m.) indenfor det afsatte program for det pågældende kurset kan det være nødvendigt at tilkøbes ekstra lektioner for at fuldføre kurset. Kursuspriserne er ikke indeholdt ekstraundervisning udover de lektioner som fremgår i kursusprogrammet for det enkelte kursus.

For kurser med selvstudie teori (bog/online) skal teori incl. bestået quiz være fuldført og afsluttet hjemmefra inden fremmøde til første kursusdag for at kurset kan gennemføres. Er selvstudiet ikke afsluttet inden fremmøde til første kursusdag, vil kursisten ikke kunne deltage på kursus og kursusgebyret er tabt.

Det er muligt at tilkøbe forsikring sammen med køb af kurser som dækker nogle forhold, se forsikringsbetingelser for mere information. 

§7. Fobehold vedrørende kurser, ture og arrangementer
Ved manglende tilmelding til kurser, ture og arrangementer med minimum tilmelding (se det enkelte program) hvis ingen minimum er anført er standard 3 pers. forbeholder GoDive sig ret til at ændre, flytte eller aflyse programmet.

Ved udendørs kurser, ture og arangementer kan vejrmæssige forhold bevirke at GoDive af sikkerhedsmæssige eller andre forhold må vælge at flytte eller aflyse programmet. Det er alene GoDive' der kan træffe beslutninge om  ændringer eller aflysninger.

I tilfælde hvor myndighedsrestriktioner betyder at et Event/Kursus ikke kan gennemføres som planlagt vil Event/Kurser blive flytte til anden dato så vidt det er muligt inden for en rimelig periode. Er det ikke muligt at flytte et Event/Kursus inden for en rimelig periode vil det blive aflyst og selve Event/Kursus afgiften vil blive refunderet.

Særligt for Event/Kurser hvor der er en Teoriafgiften da teori materialet aktiveres straks ved tilmelding, kan denne IKKE refunderes. Refusion at teoriafgift vil kun ske i til tilfælde hvor det er GoDive selv som vælger helt at aflyse et Event/Kursus i stedet for at flytte det til anden dato.

Hvis GoDive vælger helt at aflysninger et kurser, ture eller arrangementer vil evnt. deltagerbetaling blive refuderet.

§8. Helbredserklæring

Ved alle kurser, ture og arrangementer hvor der indgår dykning skal helbredserklæring være opdateret og aldrig ældre en 1 år. Hvis der er forhold på helbredserklæring som kræver lægelig udtagelse skal lægens påtegning være udført inden fremmøde for at kunne deltage.

  • Sommervej 19
  • 8210 Århus V
  • Denmark
  • Telefon: +45 5413 1360
  • Email: info@godive.dk
  • CVR: DK36454075
  • UE