Alle medlemmer, kursister, prøvedykkere, staff m. fl. som deltager i GoDive event forpligter sig til at følge og overholde dette minimum for sikker event/dykning.  

 1. Have et godt helbred for at dykke. Ikke være under påvirkning af alkohol eller medikamenter når eller op til dykning udføres. Vedligeholde sine færdigheder som dykker, samt tilstræbe videreudvikling af disse færdigheder ved kurser og anden oplæring. Genopfrisk dine færdigheder under kontrollerede forhold efter perioder uden dykning samt genopfrisk viden ved at gennemgå kursusmaterialer.

  HELBREDSERKLÆRING

   
 2. Være kendt med dykkeforholdene, hvis ikke, skaffe sig kendskab igennem GoDive staff. Dersom dykkeforholdene er vanskeligere end din erfaring tilsiger, skal dykningen gennemføres med en staff eller udsættes, eller der skal findes et andet mere egnet dykkested. Kun deltage i dykkeaktiviteter, der står i forhold til din træning og erfaring.
   
 3. Benytte kun komplet og vedligeholdt og godkendt udstyr, som du er kendt med. Kontrollere altid udstyret før hvert dyk. Udlåne aldrig dit udstyr til dykkere, der ikke er certificerede. Benyt altid komplet og vedligeholdt SCUBA udstyr der bl.a. indeholder vest (BC ell. lign.) påmonteret lavtryksinflator, alternativ luftkilde og manometer når der dykkes.
   
 4. Lyt til og følg den orientering der gives af den/de GoDive staff som leder din dykkeaktivitet og andre aktiviteter og events. Det er altid GoDive der udpeger dykkerledere og bådfører (hvis båd anvendes).
   
 5. Det er ene og alene GoDive staff som afgør om en deltager er kvalificeret og fit for fight til at deltage.
   
 6. Benytte makkersystemet på alle dyk. Dette inkluderer:
 1. Udfør altid makkercheck inden et hvert dyk påbegyndes.
 2. Planlæg dyk inkl. kommunikation med GoDive staff. Dyk altid efter den lagte plan.
 3. Procedurer ved makker separation. Såfremt forholdene kræver det benyttes makkerline eller dykket afbrydes.
 4. Nødprocedurer i.h.t. GoDive's nødplan og alm. foreskrifter.
   
 1. Vedligehold dine færdigheder i brug af Dykkercomputer/dykkertabellen. Gennemfør aldrig dyk, der kræver dekompression men mindre dykket er planlagt her for. Hold altid en god margen til Dykkercomputer-/tabel-grænserne. Benyt Dykkercomputer eller dybdemåler og tidtager på alle dyk. Begræns dybden i forhold til din uddannelse og erfaringsniveau. Foretag opstigning langsommere end 18 m./min. (anbefalet 10 m./min.) følg din dykkercomputer. Gennemfør altid et sikkerhedsstop på 5 m. i minimum 3 minutter efter hvert dyk. På dyk dybere end 18 meter påkræves der anvendt dykkercomputer.
   
 2. Justerer vægten i overfladen, således at man er neutral med tom vest/vinge ved tom flaske. Oprethold neutral opdrift under dykket. Have positiv opdrift i overfladen, under hvile og ved svømning. Sørg for at vægtsystemet kan droppes i en nødsituation. Skab altid positiv opdrift, dersom en sådan situation opstår.
   
 3. Altid efterstræb at ånde dybt og roligt under dykket. Aldrig holde vejret eller "spar" på luften når der åndes komprimeret åndbar gas. Undgå hyperventileren ved fridykning. Undgå at overanstrenge sig selv under vandet og altid dykke i.h.t. dine egne erfaringer.
   
 4. Benyt en flåde, bøje, båd eller anden støtte i overfladen, så vidt det er muligt.
   
 5. Følg lokale dykkeregler og -love, fiske- og fangstregler, kulturmindelove og bestemmelser for brug af dykkeflag.
 • Sommervej 19
 • 8210 Århus V
 • Denmark
 • Telefon: +45 5413 1360
 • Email: mail@godive.dk
 • CVR: DK36454075
 • UE